Boris Melnic (1928-2012), rector în perioada 1974-1992. Originar din satul Briceni, raionul Dondușeni. După școala primară urmează studiile la gimnaziul industrial din s. Corbu, apoi școala din Târnova, cursurile pregătitoare la Institutul Pedagogic de Stat din Moldova (1945-1947). În anul 1951 a absolvit acest institut, la specialitatea Științe naturale și chimie, unde și rămâne în calitate de asistent la Catedra biologie. Urmează studiile la doctorat (1952-1955), după care, în ianuarie 1957, susține teza de doctor. Cea de doctor habilitat a susținut-o în anul 1970. Începe activitatea didactivă la Institutul Pedagogic, parcurgând întreaga ierarhie universitară: asistent, lector superior, conferențiar (1951-1960). Titlul de profesor universitar îl obține în anul 1982. B. Melnic a ocupat și diferite funcții administrative. În anul 1955 devine decan al Facultății de Educație Fizică, funcție pe care o deține după transferarea Institutului Pedagogic în cadrul Universității de Stat din Moldova. În 1964 a fost numit prorector pentru studii, iar în 1967 – prorector pentru știință. În perioada 12 mai – 30 august 1968 este rector interimar al USM și șef al Catedrei Fiziologia Omului și Animalelor. În 1972 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a RSSM, ulterior – academician, membru titular al diferitelor Academii internaționale. Boris Melnic a fost numit rector al USM prin ordinul Ministrului Învățământului Pubic din aprilie 1974. Relațiile rectorului Boris Melnic cu PUTEREA sunt apreciate drept controversate: „Beneficiind de privilegiile nomenclaturii comuniste, rectorul a plătit din plin tribut Puterii. Totodată, în repetate rânduri a fost avertizat, admonestat pe cale administrativă și, în calitatea lui de membru de partid, amenințat de a fi concediat forțat din postul de rector”. În același timp, rectorul Boris Melnic „a demonstrat comunității universitare exemple de disciplină, organizare și responsabilitate”, „a susținut cadrele naționale, a sprijinit tineretul studios și științific, a optat pentru dezvoltarea științei și învățământului universitar”. La 23 aprilie 1992, fiind încă rector al USM, Boris Melnic, prin decretul Președintelui Republicii Moldova, este numit Președinte al Comisiei Superioare de Atestare a cadrelor științifice și știițifico-didactice, ceea ce a creat o situație tensionată. Ordinul de eliberare din funcție a rectorului a fost emis de către Ministrul Educației abia pe 23 octombrie 1992. Totuși, este de remarcat că Boris Melnic, eliberat din funcție, a mai convocat Senatul USM pe 27 octombrie 1992, ședință în care a mulțumit colegilor pentru activitatea în comun.