Ivan Leonov (1900-1972); rector în perioada 1946-1951. S-a născut în familia unui învățător din regiunea Tula. După absolvirea școlii primare urmează seminarul de învățători, apoi face studii la doctorat (1930-1932) la Universitatea din Rostov-pe-Don, unde, ulterior, a predat marxism-leninismul, fără a înregistra succese deosebite în domeniul științei. Fără a deține vreun titlu didactic sau grad științific, dar cu o experiență bogată de activitate pe linia comsomolului și cea de partid, trecând prin diferite funcții în sfera învățământului din URSS, la 19 ianuarie 1946, Ivan Leonov este numit rector interimar al Universității de Stat din Moldova, instituție care abia urma să-și înceapă activitatea. Ivan Leonov respinge ideea formării Universității pe baza Institutului Pedagogic, recomandată în documentele de partid, și modifică denumirea instituției din Universitatea de Stat din Moldova, cum era specificat în actele oficiale, în Universitatea de Stat din Chișinău. În pofida numeroaselor greutăți pe care le-a întâmpinat, îi reușește organizarea Universității de Stat, invitând, în acest scop, o serie de profesori din alte centre universitare ale URSS și consolidând, totodată, baza tehnico-materială a instituției. Drept urmare, la 30 aprilie 1947, Ivan Leonov este aprobat în funcția de rector de către Ministerul Învățământului superior al URSS. În acest post I. Leonov depășește unele dificultăți apărute pe parcursul activității, așa încât, la sfârșitul mandatului său, la Universitate activau deja 6 facultăți care includeau 29 de catedre. Cu toate acestea, la începutul anului 1951 Artiom Lazarev, ministrul Învățământului din RSSM, și Konstantin Cernenko, șeful Secției Propagandă a CC al PC(b) al Moldovei, au reușit să obțină acordul instanțelor unionale pentru a-l demite pe I. Leonov din funcția de rector al Universității de Stat din Chișinău, demitere hotărâtă de biroul CC al PC(b) al Moldovei la 76 februarie 1951 și aplicată la 7 aprilie în același an.