Igor Șarov, rectorul USM: „La 75 de ani de la fondare, Universitatea de Stat din Moldova rămâne cea mai importantă instituție de învățământ din țară”

Istoria fiecărei instituții de învățământ este scrisă de către profesorii și studenții ei, iar statutul acesteia este confirmat de calitatea profesională și, în egală măsură, etică și morală a celor care cu mândrie se numără printre absolvenți. În cazul Universității noastre, parcursul celor 75 de ani de la înființare a luat proporția unui fenomen social care și-a pus amprenta în toate domeniile vieții, sporindu-i, indubitabil, calitatea. Nu există ramură a economiei naționale în care foștii USM-iști să nu-și fi adus obolul, nu există unitate de învățământ, cultură sau de cercetare în care absolvenții noștri de ieri și de azi să nu fi contribuit cu toată priceperea și dăruirea la propășirea acestora.

În cei 75 de ani am crescut o comunitate de oameni implicați civic și profesional, universitatea fiind un creuzet în care se forjează, prin muncă și exemplu propriu, caractere și atitudini unite în jurul celor mai respectabili oameni ai cetății: profesorii. Așa cum ne-a demonstrat-o de fiecare dată istoria, o universitate este și trebuie să rămână în serviciul țării sale, fidelă valorilor naționale și principiilor democratice, o oază de libertate asumată la cel mai înalt nivel civic și moral.

Parcursul USM, exact ca și cel al Republicii Moldova, nu a fost mereu lin, lipsit de provocări, dar pas cu pas instituția și-a consolidat statutul, dovedind excelență în predare și cercetare științifică, cultivând tradițiile, valorile academice și cele general-umane, fiind mereu un centru de dezvoltare comunitară. USM-ul, prin corpul său profesoral și cel studențesc, perseverează în a-și consolida statutul de centru creativ, generator de idei și soluții pentru problemele cu care se confruntă societatea noastră. Iar roadele nu au întârziat să apară: la șapte decenii și jumătate de activitate Universitatea de Stat din Moldova este cea mai prestigioasă instituție de învățământ din Republica Moldova, integrată în arealul învăţământului universitar internaţional și cel românesc, fiind parte dintr-o vastă reţea de colaborare internaţională.

Este o ocazie deosebită, în acest festiv moment aniversar, pentru a vă transmite tuturor celor care sunt și au rămas în inimă usm-iști un călduros La mulți ani!

Iar distinșilor mei colegi, doamnelor și domnilor profesori, cercetătorilor, studenților și personalului auxiliar dovada înaltei mele aprecieri pentru efortul depus de fiecare dintre dvs. la consolidarea rolului și locului Universității de Stat din Moldova în arealul învățământului superior românesc și internațional.

Vivat! Crescat! Floreat!