Victor Cepurnov (1905-1975), rector în perioada 1951-1962. Este originar dintr-un orășel din regiunea Celeabinsk. Face studii la o școală feroviară, apoi la Universitatea de Stat din Tomsk, la Facultatea de Științe Naturale, specialitatea Zoologia animalelor vertebrate. Activitatea didactico-științifică și-o continuă la această Universitate, unde fondează Catedra Ihtiologie și Hidrobiologie. În calitatea sa de șef al acestei catedre, organizează expediții de cercetare științifică în Siberia. În anul 1935, se transferă cu serviciul la Institutul Pedagogic din orașul Kuibâșev, unde activează ca decan al Facultății de Științe Naturale. Ulterior exercită diferite funcții: director al Institutului Agricol și șef al Catedrei Zoologie, șef al Secției Regionale de Învățământ Public a Comitetului Executiv Regional Kuibâșev. După război, între anii 1945 și 1948, este rector al Universității Karelo-Fine, apoi revine la Kuibâșev, unde activează ca vicedirector al Institutului Pedagogic până în anul 1951. În februarie 1951, la recomandarea Ministerului de resort al URSS, devine, prin decizia Biroului CC al PC(b) al Moldovei, rector al Universității de Stat din Moldova. În perioada în care a deținut această funcție este consolidată baza tehnico-materială a Universității și crește rolul ei de centru didactic și științific, sunt organizate studii la doctorat (aspirantură), sunt constituite Consilii specializate de conferire a titlurilor științifice, care, în mod obligatoriu, urmau a fi confirmate de către Comisia Superioară de Atestare a URSS cu sediul la Moscova. La USM încep să-și facă studiile studenți străini. Dat fiind faptul că s-a aflat în fruntea Catedrei Zoologia Vertebratelor, ihtiologia a fost introdusă ca obiect de studiu la Universitate. În acest sens, el a organizat mai multe expediții științifice, acumulând un bogat material ce i-a permis ulterior susținerea tezei de doctor habilitat. În ultimii ani de activitate, a fost învinuit că nu este în stare să asigure bunul mers al vieții universitare, că a comis erori grave în ceea ce privește selectarea și educarea cadrelor, că nu organizează la nivelul cuvenit procesul de admitere, că nu asigură completarea grupelor cu studenți moldoveni. I se mai imputa favorizarea anumitor persoane cărora le creează condiții mai bune de activitate și excluderea din Universitate a celor care și-au permis să-l critice. Spre exemplu, l-a învinuit pe S. V. Țaranov, președintele Comitetului învățământulu superior și mediu de specialitate din RSSM, de faptul că este adept al naționalismului. Astfel, prin decizia Biroului CC al PCM din 10 decembrie 1962, V. Cepurnov este demis din funcția de rector și transferat în postul de șef al Catedrei Animale Vertebrate, iar în martie 1963 este concediat de la Universitate.