Petru Chetruș (n. 1944), rector în perioada 1992-1993. Originar din s. Bulboaca, raionul Edineț. După realizarea studiilor medii, se înscrie la Universitatea de Stat din Moldova (1961-1969); fiind student, face și serviciul militar (1963-1966). Studiile la doctorat (1969-1972) le finalizează cu susținerea tezei de doctor în anul 1973. Își începe activitatea didactică în calitate de lector superior la Catedra Chimie Analitică; în 1980 obține titlul de conferențiar, iar în 1991 – titlul de profesor universitar. A activat și în domeniul administrativ: decan al Facultății de Chimie (1978-1981), în organele republicane de dirijare a învățământului superior (1981-1986), în anii 1986-1997 este prorector pentru studii, iar în perioada 28 octombrie 1992 – 28 iulie1993 deține funcția de rector interimar al USM. În anul 1997 este desemnat în calitate de consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru problemele științei, învâțământului, tineretului și sportului. Este apreciat drept „un adevărat manager al științei și al învățământului universitar, pedagog de vocație, cercetător înzestrat”.