Igor Șarov (n. 1967), rector în perioada decembrie 2020 – prezent.

După absolvirea cu medalie de aur a școlii nr. 1 din or. Căușeni, își continuă studiile la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1984-1991). Studiile la doctorat (1992-1995) le finalizează cu susținerea tezei de doctor cu tema Basarabia în istoriografia rusă. Igor Șarov își începe activitatea didactică la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, unde parcurge cu succes toate treptele ierarhice de la lector (1992-1995) până la conferențiar universitar la catedra de Istorie universală (1997-2009). Totodată, obține și o bogată experiență administrativă: în perioada 1995-2000 a fost prodecan al Facultății de Istorie și Filosofie a USM, iar în 2009-2013 – decan al aceleiași facultăți. Din 2013 până în 2017 a fost viceministru al Culturii, ulterior a fost numit secretar general de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (2017-2019). La 16 martie 2020, Igor Șarov a fost învestit în funcția de ministru al Educației, Culturii și Cercetării în Guvernul Ghicu, post în care s-a aflat până la 9 noiembrie 2020. Venirea în funcția de ministru a dlui Igor Șarov a coincis cu declanșarea pandemiei provocată de virusul SARS-CoV-19, ceea ce a solicitat realizarea unor acțiuni ferme a MECC pentru asigurarea desfășurării procesului educațional din țară, la toate nivelurile.

La 16 decembrie 2020 Igor Șarov a fost ales rector al USM, fiind confirmat în funcție la 17 martie 2021. În calitate de rector al USM, Igor Șarov a trasat noi direcții strategice de dezvoltare a USM, în vederea extinderii colaborării cu alte instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare și asigurării unui învățământ de calitate care să corespundă standardelor europene. La 100 de zile după începerea mandatului de rector al USM, Igor Șarov a menționat într-un interviu că universitatea nu poate să rămână doar un centru de instruire, ci trebuie să devină un spațiu stimulativ pentru idei și proiecte ce vizează viața întregii societăți. Mandatul de rector durează 5 ani.