Necesitatea înființării unei universități în RSSM a fost conștientizată și argumentată într-o scrisoare informativă intitulată: Despre deschiderea, în anul 1944, a Universității de Stat din Moldova în capitala Moldovei – orașul Chișinău și prezentată de către comisarul norodnic pentru învățământ Macarie Radul și șeful Direcției Școli Superioare din același comisariat Mihail Pavlov la ședința Biroului Comitetului Central al Partidului Comunist (bolșevic) (CC al PC(b)) al Moldovei. În temeiul acestui act, la 23 octombrie 1944, a fost adoptată Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici Cu privire la organizarea Universității de Stat din Moldova, iar după un an de zile, la 12 octombrie 1945, a mai fost adoptată o Hotărâre a Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS Despre măsurile privind acordarea ajutorului la desfășurarea lucrărilor de primă importanță în vederea restabilirii orașului Chișinău. Aceasta prevedea, între altele, și următoarele: „A obliga Comitetul pentru problemele școlii superioare de pe lângă Sovietul Comisarilor Norodnici al URSS să organizeze, către începutul anului de învățământ 1946-1947, în orașul Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova pe baza Institutului Pedagogic Moldovenesc”. La 22 octombrie 1945, Comitetul Unional pentru problemele școlii superioare emite ordinul despre organizarea către anul de învățământ 1946-1947 a Universității de Stat din Moldova.

La 4 martie 1946, CC al PC(b) al Moldovei și Sovietul Comisarilor Norodnici adoptă Hotărârea Cu privire la fondarea Universității de Stat din Moldova, în ea fiind specificate facultățile, catedrele, laboratoarele care urmau să fie deschise; se prevedea și crearea bazei materiale necesare. În consecință, la 1 octombrie 1946, Universitatea de Stat din Moldova și-a început activitatea – pe cât de onorabilă, pe atât de responsabilă – de instruire și educare a viitoarelor cadre cu studii superioare, atât de necesare economiei naționale și societății din tânăra republică. La 21 decembrie 1946 a avut loc și adunarea solemnă consacrată inaugurării Universității de Stat din Moldova.