Gheorghe Ciocanu (n. 1953), rector în perioada 2007-2020). Originar din s. Pârlița, raionul Fălești. După absolvirea școlii medii din orașul Bălți, în anul 1970 se înscrie la Facultatea de Matematică și Cibernetică a Universității de Stat din Moldova. Urmează studiile de doctorat la Academia de Științe a Moldovei (1978-1982), pe care le finalizează cu susținerea tezei de doctor în științe fizico-matematice. În anul 1995 susține teza de doctor habilitat. Gh. Ciocanu își începe activitatea de muncă la Academia de Științe a Moldovei, unde parcurge cu succes toate treptele ierarhiei științifice de la laborant superior până la colaborator științific principal la Institutul de Matematică. Pe parcurs, obține și o bogată experiență administrativă în calitate de șef al Catedrei Algebră și Geometrie la USM, șef al Departamentului Cercetare-Dezvoltare la Ministerul Educației și decan al Facultății de Matematică și Informatică a USM (2000-2007). În noiembrie 2007, după demisionarea dlui Gh. Rusnac, el este numit rector interimar, iar în decembrie 2008 a fost ales în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova. Venirea profesorului Gh. Ciocanu în funcția de rector a coincis cu diminuarea drastică a numărului de studenți, cauzată de criza demografică, dar și de numărul exagerat de mare de instituții de învățământ superior din republică. A urmat un șir de acțiuni concrete menite să diminueze efectele negative și să mențină Universitatea de Stat din Moldova la cel mai înalt nivel. Universitatea este văzută de către rector ca un model de tranziție spre spațiul european al învățământului superior, iar dezvoltarea științei universitare ca fiind calea ce asigură prosperitatea ei. Rolul rectorului Gh. Ciocanu în acest proces a fost surprins foarte bine de ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, care sublinia următoarele: „Sunteți omul cumpătării și înțelepciunii, dornic de a aduce un suflu nou în mediul universitar”. În iunie 2015, în urma unui concurs deschis, desfășurat în conformitate cu noul Cod al Educației al RM, profesorul Gheorghe Ciocanu a fost ales de întreaga comunitate universitară în funcția de rector al USM.