Artiom Lazarev (1914-1999), rector în perioada 1968-1974. Este originar din localitatea Camenca, de pe malul stâng al Nistrului. Studiile și le face la școala primară, apoi la școala serală, la Școala republicană de instructori de pionieri din Tiraspol, urmând apoi rabfak-ul (studii secundare pregătitoare pentru înmatricularea în instituțiile de învățământ superior, practicate în URSS după anul 1917) pedagogic, Facultatea de Istorie de la Institutul Pedagogic din Tiraspol, pe care o absolvă cu mențiune. Activitatea de muncă o începe în calitate de colhoznic, comunar, avansând în șef de secție la Comitetul orășenesc al comsomolului din Tiraspol, apoi șef de secție la Comitetul regional al comsomolului din RASSM. În activitatea didactică se încadrează în august 1938, când predă, până în decembrie al aceluiași an, Istoria la Institutul Legumicol din Tiraspol. În 1940-1941 activează ca inspector superior de istorie și geografie la Secția instructiv-metodică a Comisariatului Norodnic al Învățământului din RSSM. Participă la cel de-al Doilea Război Mondial, iar în anii 1944-1946 a activat la București în calitate de șef adjunct al Statului Major al Comisiei de Control al Aliaților. După demobilizare deține mai multe funcții în RSSM: șef al Direcției orășenești de Învățământ din Chișinău (1946-1947), Ministru al Învățământului din RSSM (1947-1951), Secretar pentru problemele ideologice al CC al PCM (1951-1953), Ministru al Culturii (1953-1963), șef al Sectorului de istorie a perioadei sovietice la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a RSSM (1963-1968). Întâlnirea, din 1968, cu Leonid Brejnev (în anii 1950-1952 a activat în calitate de prim-secretar al CC al PCM) „a schimbat radical activitatea lui Artiom Lazarev”. Au urmat ordinul Ministrului Învățământului Public al RSSM din 30 iulie 1968 și Hotărârea Biroului CC al PCM din 2 august 1968, prin care Artiom Lazarev este numit rector al Universității de Stat din Moldova. În calitate de conducător, a luat o serie de măsuri privind redresarea bazei tehnico-materiale a USM și crearea unor noi facultăți și catedre. A promovat o politică de cadre bine chibzuită, invitând la posturile de conducere ale USM savanți cu renume de la Academia de Științe a RSSM. A promovat cadre naționale, ceea ce a contribuit la modificarea componenței etnice a cadrelor universitare. Este apreciat și ca o „personalitate incomodă pentru PUTERE”. La 4 martie 1974 rectorul Artiom Lazarev semnează, cu mâna proprie, ordinul prin care își anunță demisia din funcție. Eliberat din funcția de rector, la scurt timp a fost ales academician-secretar al Secției Științe Sociale a Academiei de Științe a RSSM.