Diploma Guvernului și Diploma Ministerului Educației și Cercetării a fost decernată unui grup de cadre didactice a USM

Astăzi, 8 octombrie 2021, cu prilejul aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova și al Zilei Internaționale a Educației și Profesorului, unui grup de cadre didactice i-au fost decernate Diploma de Onoare a MEC și Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova. Înaltele dinstincții au fost înmânate de către Secretarul de Stat al Ministerului Educației și Cercetării Adriana Cazacu, care a transmis mesajul de gratitudine din partea ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală pentru  contribuția lor zilnică la consolidarea Universității de Stat din Moldova și la consolidarea sistemului de învățământ superior din țara noastră.

Astfel, prin ordinul ministrului Educației și Cercetării „în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase în domeniul învățământului superior, pentru dedicare, devotament și perseverență la formarea specialiștilor de înaltă calificare” au fost menționați cu Diploma de Onoare a Ministerului Educației și Cercetării următorii angajați ai Universității de Stat din Moldova:

 1. Iacob GUȚU, doctor habilitat, profesor universitar,
 2. Aliona COTOVAIA, doctor, conferențiar universitar,
 3. Ion BULIMESTRU, doctor, conferențiar universitar,
 4. Liliana DMITROGLO, doctor, conferențiar universitar,
 5. Valentina NICORICI, doctor , conferențiar universitar,
 6. Svetlana COANDĂ, doctor habilitat, conferențiar universitar,
 7. Eugenia BOGATU, doctor , conferențiar universitar,
 8. Victoria BULICANU, doctor , conferențiar universitar,
 9. Viorica MOLOȘNIUC, doctor , conferențiar universitar,
 10. Galina RUSU, doctor , conferențiar universitar,
 11. Vladimir PAȚIUC, doctor , conferențiar universitar,
 12. Ana TARNOVSCHI, doctor , conferențiar universitar,
 13. Tatiana TURCHINĂ, lector universitar,
 14. Nina BÎRNAZ, doctor , conferențiar universitar,
 15. Valentina STAN, doctor , conferențiar universitar,
 16. Tatiana NAGACEVSCHI, doctor , conferențiar universitar.

În cadrul aceluiași eveniment au fost înmânate și Diplomele de Onoare ale Guvernului Republicii Moldova următorilor profesori și conferențiari universitari:

 1. Maria GONȚA, doctor habilitat, profesor universitar,
 2. Viorica GLADCHI, doctor , conferențiar universitar,
 3. Sergiu VATAVU, doctor , conferențiar universitar,
 4. Sergiu MATVEEV, doctor , conferențiar universitar,
 5. Angela GRĂDINARU, doctor , conferențiar universitar,
 6. Viorica MOLEA, doctor habilitat , conferențiar universitar,
 7. Maia ȘEVCIUC, doctor , profesor universitar,
 8. Stela MILICENCO, doctor , conferențiar universitar,
 9. Cristina EJOVA, doctor , conferențiar universitar,
 10. Vladimir BORȘ, doctor , conferențiar universitar,
 11. Vitalie SOCHIRCĂ, doctor , conferențiar universitar,
 12. Ana BÎRSAN, doctor , conferențiar universitar.

În context, rectorul Universității de Stat din Moldova, dr., conf. univ. Igor Șarov a adresat un mesaj de felicitare cadrelor didactice și le-a mulțumit pentru munca conștiincioasă pe care o depun zilnic la fortificarea instituției, transformând-o într-un pol de excelență al învățământului superior.